tisdag 18 december 2012

Fullmäktigemöte 17.12.2012

Igår hade vi fullmäktigemöte. Vi tog beslut om taxor för barnomsorgen till den del som handlar om huruvida vi ska fortsätta ett avgiftsfritt första år på dagis. På förra mötet visste vi inte riktigt hur ekonomin såg ut och därför bordlade vi ärendet på mitt förslag. Nu visar sig ekonomin inte vara bra, men det är bättre än det såg ut på förra mötet, så jag föreslog att vi ska fortsätta med ett avgiftsfritt första år. Det kostar inte särskilt mycket och det är något vi kan använda i marknadsföringen av kommunen för att förhoppningsvis få hit fler inflyttare. Det underlättar ju också för dem som redan bor här om de får ha barnet på dagis första året och även i förskolan. Kanske någon kan stanna kvar som annars skulle haft svårt att klara av avgifterna. Mitt förslag att fortsätta fick i alla fall 7 röster mot 1 för styrelsens förslag att dra in detta. Socialnämnden gick ju också in för att fortsätta med det avgiftsfria första året. Vi behandlade också budgeten för 2013 och ekonomiplanen för 2013-2015. Det är ju mycket nerdragningar till följd av att det kostar så mycket att hyra två utomstående lokaler medan vår egen står tom. Vi har ju skött vår ekonomi exemplariskt och det känns ju därför bittert att vi fick mögelproblemet med Annagården. Nu får vi i alla fall försöka åtgärda både ekonomin och Annagården. Vi bestämde att fortsätta att arbeta för inflyttning via näringslivsnämnden och också för att utreda en flytt av dagisverksamheten till biblioteket. Biblioteket skulle kunna flyttas till ett klassrum på nedre våningen i skolan. Utrymmet blir mindre än nu, men behovet av ett stort utrymme kommer också att minska i framtiden. Nu får alla sin referensinformation på nätet. Det slås väldigt lite i uppslagsverk. Detta gäller också romaner, även om de flesta fortfarande läser böcker i bokform ännu. Man kan redan låna e-böcker på biblioteket i stan och det kommer att växa mycket i framtiden. Vi har också en pensionsavgång nästa år, så på det viset kan det vara lättare att göra en förändring nu. På detta vis behöver inte dagis flytta in i skolans lokaler, med allt som medföljer det. Hemkunskapssalen kan användas som klassrum även i fortsättningen, och även ett litet klassrum hålls kvar i skolans regi. Dagis får en avskiljd ingång om de är i bibliotekets nuvarande lokal. Där finns toaletter och golvet är mjuk linoleummatta. Lokalen är också större än de utrymmen som finns i skolan. Dagis kan också äta i skolans matsal tillsammans med skolan, för det finns utrymme där. Personalen kan få arbetsplatser tillsammans med lärarna, för det finns plats för det i lärarnas arbetsrum. Dagis kan också använda skolans gymnastiksal, vilket de ju redan gör en gång i veckan. Genom att det finns en egen ingång kan man också inhägna området lättare. Dagis kan använda utrymmet bakom skolan där det redan finns sandlåda och klätterställning. Naturligtvis finns det problem som måste lösas, men det största problemet vi har just nu är ju ekonomin, så detta är ju en bättre lösning än att vi måste ta lån för att finsansiera driften. Förslaget att utreda detta fick i alla fall 8 röster mot 0 i fullmäktige, och utredningen ska vara klar i mars. Det känns alltid jobbigt med förändringar, och dagis har ju redan flyttat en gång, men vi ska hoppas att detta förslag är lindrigast både för skolan och dagis i slutändan. Renoveringen av Annagården kan också bli billigare om dagis kan stanna permanent i skolan, så det ska också utredas samtidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar